logo
contact_ic
menu_ic
/images/banner_pa.png

Vì sao lựa chọn Sống vui khoẻ?

/images/f_pa_1.png

Chỉ từ
2.200đ/mỗi ngày

/images/f_pa_2.png

Đa dạng gói bảo hiểm,
bảo vệ cả gia đình

/images/f_pa_3.png

Chủ động tham gia bảo hiểm
qua ứng dụng OPES tiện lợi

Quyền lợi

BẢO VỆ

toàn diện

trước các rủi ro Tử vong hoặc Tàn tật do tai nạn

CHI TRẢ

quyền lợi

nằm viện tối đa 600.000/1 ngày, 30 ngày liên tục

Hỗ trợ

chi phí giáo dục

lên đến 120 triệu đồng

Chủ động

bảo vệ cả gia đình

tiết kiệm đến 20%

prevArrow
/images/p_pa_1.png
nextArrow

Quyền lợi tối ưu giúp bạn an tâm, chủ động bảo vệ cả gia đình

Quyền lợi bảo hiểm ưu việt, linh hoạt theo nhu cầu của bạn

plus_ac_ic

OPES cùng bạn vượt qua thời gian khó khăn với số tiền hỗ trợ lên tới 600 triệu đồng, kèm quyền lợi nằm viện tối đa 600.000 đồng/ 30 ngày liên tiếp.

Ba sự lựa chọn gói Vui khỏe, Hạnh phúcVẹn tròn với những quyền lợi và mức phí được thiết kế phù hợp dành riêng cho từng nhu cầu của bạn và gia đình

question_ic
1. Điều kiện để trở thành Người được bảo hiểm của sản phẩm Bảo hiểm Tai nạn đa năng như thế nào?
plus_ac_ic
ans_ic

Người được bảo hiểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau tại thời điểm tham gia bảo hiểm:

 • Từ đủ 01 tuổi đến trước khi đủ 65 tuổi;
 • Không bị tâm thần, phong;
 • Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;
 • Không đang trong thời gian điều trị thương tật.

Và là cá nhân có quan hệ với Bên mua bảo hiểm như sau:

 • Bản thân;
 • Vợ/chồng hợp pháp;
 • Con đẻ; con nuôi hợp pháp; con riêng đang sống cùng Bên mua bảo hiểm
 • Cha/mẹ đẻ; cha/mẹ kế hợp pháp; cha/mẹ của vợ/chồng; cha/mẹ nuôi hợp pháp;
 • Anh/chị/em ruột
ans_ic

Có, Bên mua bảo hiểm có thể khác Người được bảo hiểm, nhưng phải đáp ứng mối quan hệ được bảo hiểm theo Luật Kinh Doanh bảo hiểm. Lưu ý, khi mua bảo hiểm theo gói hộ gia đình, Bên mua bảo hiểm bắt buộc là một trong số Người được bảo hiểm.

ans_ic

Người được bảo hiểm cần cung cấp các thông tin: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, quan hệ với Bên mua bảo hiểm.

ans_ic

Có, Bên mua bảo hiểm có thể là Bên mua bảo hiểm cho nhiều Hợp đồng bảo hiểm Tai nạn đa năng, bảo vệ cho tất cả những người trong gia đình.

ans_ic

Không, mỗi NĐBH (trường hợp tham gia bảo hiểm cá nhân) hoặc mỗi gia đình (trường hợp tham gia theo hộ gia đình) chỉ được tham gia một Hợp đồng bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm này

ans_ic

Thời hạn bảo hiểm là 01 (một) năm.

ans_ic

Hợp Đồng Bảo Hiểm này chỉ bảo hiểm cho các Sự kiện Bảo hiểm xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam trong Thời hạn Hiệu lực với các rủi ro do nguyên nhân tai nạn.

ans_ic

Các quyền lợi của sản phẩm Bảo hiểm Tai nạn đa năng bao gồm:

 • Quyền lợi bảo hiểm Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn.
 • Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp nằm viện do Tai nạn.
 • Quyền lợi hỗ trợ chi phí giáo dục do Người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do Tai nạn
ans_ic

Chương trình bảo hiểm Tai nạn đa năng gói Vui khỏe có các mức quyền lợi cụ thể:

 • Quyền lợi Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn lên tới 200.000.000 đồng.
 • Quyền lợi trợ cấp nằm viện do Tai nạn: 200.000 đồng/01 ngày nằm viện liên tiếp. Tối đa lên tới 30 ngày trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm.
 • Quyền lợi hỗ trợ chi phí giáo dục trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: 10.000.000 đồng/ mỗi người con. Tối đa 04 con.
ans_ic

Chương trình bảo hiểm Tai nạn đa năng gói Hạnh phúc có các mức quyền lợi cụ thể:

 • Quyền lợi Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn lên tới 400.000.000 đồng.
 • Quyền lợi trợ cấp nằm viện do Tai nạn: 400.000 đồng/01 ngày nằm viện liên tiếp. Tối đa lên tới 30 ngày trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm.
 • Quyền lợi hỗ trợ chi phí giáo dục trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: 20.000.000 đồng/ mỗi người con. Tối đa 04 con.

Trừ những trường hợp thuộc những điểm loại trừ quy định tại Điều 12 Quy tắc điều khoản, Công ty bảo hiểm nhận bảo hiểm cho Người được bảo hiểm trong suốt 24/24 giờ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Người được bảo hiểm lựa chọn thêm quyền lợi mở rộng bên ngoài lãnh thổ Việt Nam:

 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong, Mất tích, Thương tật toàn bộ hoặc bộ phận vĩnh viễn do Tai nạn
 • Quyền lợi hỗ trợ Thương Tật Tạm Thời do Tai nạn
 • Quyền lợi Chi Phí Y Tế do Tai nạn
 • Quyền lợi trợ cấp Nằm Viện do Tai nạn
 • Quyền lợi tử vong do Ngộ độc thực phẩm, đồ uống, hít phải khí gas, khí độc
 • Quyền lợi trợ cấp Nằm Viện do Ngộ độc thực phẩm, đồ uống, hít phải khí gas, khí độc
 • Quyền lợi hỗ trợ mai táng phí
 • Quyền lợi trợ cấp vận chuyển cấp cứu do Tai nạn
 • Quyền lợi hỗ trợ chi phí giáo dục cho Con của người được bảo hiểm khi:
 • Người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn
logo_opes_app

Nhanh chóng. Bảo mật.
An toàn. Tiện lợi.

app
appapp