logo
contact_ic
menu_ic
prevArrow
/images/banner_homepage_fdc_new_year.png
nextArrow
/images/ic_advantage_1.png

Bồi thường
đơn giản, nhanh chóng

/images/ic_advantage_2.png

Trải nghiệm số
khác biệt

/images/ic_advantage_3.png

Sản phẩm
linh hoạt, hữu ích

/images/ic_advantage_4.png

Cá nhân hóa dịch vụ
cho chi phí tối ưu

Chạm để khám phá

prevArrow
/images/p_ocar.png
/images/p_lct_tpl_car.png
/images/p_lct_tpl_moto.png
nextArrow

Trải nghiệm Bảo hiểm số
hoàn toàn khác biệt cùng App OPES

  • Tham gia, quản lý và yêu cầu bồi thường bảo hiểm trực tuyến an toàn, nhanh chóng, tiện lợi

  • Tiện ích số đồng hành cùng bạn mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trải nghiệm sống


app
appapp

OPES mong muốn mang đến cho bạn những trải nghiệm khác biệt, tràn đầy năng lượng, và phong cách, vượt ra khỏi mọi cảm nhận của bạn về bảo hiểm

Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES (OPES) ra đời vào năm 2018 với tầm nhìn trở thành Doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm số, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm đơn giản nhưng đột phá với chất lượng tốt nhất.

hand_ic

Trở thành người bạn đồng hành tin cậy của

0

khách hàng

hand_ic

0

khách hàng đã được nhận quyền lợi bồi thường

hand_ic

0

hợp đồng bảo hiểm được thực hiện trực tuyến

Đối tác của OPES

/images/img_partner_1.png
/images/img_partner_2.png
/images/img_partner_3.png
/images/img_partner_4.png
/images/img_partner_5.png

Tin tức & Sự kiện

prevArrow
nextArrow