logo
contact_ic
menu_ic
/images/about_us_banner.png

OPES mong muốn mang đến cho bạn những trải nghiệm khác biệt, tràn đầy năng lượng, và phong cách, vượt ra khỏi mọi cảm nhận của bạn về bảo hiểm

Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES (OPES) ra đời vào năm 2018 với tầm nhìn trở thành Doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm số, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm đơn giản nhưng đột phá với chất lượng tốt nhất.

hand_ic

Trở thành người bạn đồng hành tin cậy của

0

khách hàng

hand_ic

0

khách hàng đã được nhận quyền lợi bồi thường

hand_ic

0

hợp đồng bảo hiểm được thực hiện trực tuyến

Lịch sử hình thành

prevArrow

03/2018

OPES được cấp giấy phép thành lập và hoạt động bởi Bộ Tài Chính

07/2018

Triển khai kế hoạch và xây dựng nền móng phát triển kinh doanh

03/2019

Chính thức đi vào hoạt động kinh doanh và triển khai (FDC) qua ứng dụng / website

05/2019

Triển khai kinh doanh qua các kênh B2B2C với các đối tác đầu tiên (FE Credit, Pasarpolis)
nextArrow

TẦM NHÌN

Trở thành
nhà Bảo hiểm số
tiên phong &
sáng tạo nhất

SỨ MỆNH

Tiên phong
trong ứng dụng
công nghệ để
nâng cao chất
lượng cuộc sống
cộng đồng bằng các
sản phẩm bảo hiểm số
đơn giản, tiện lợi
report
Báo cáo Thường niên & Báo cáo Tài chính

Đối tác của OPES

/images/img_partner_1.png
/images/img_partner_2.png
/images/img_partner_3.png
/images/img_partner_4.png
/images/img_partner_5.png