logo
contact_ic
menu_ic
/images/privacy_notice_banner.png

Thông báo về quyền riêng tư

Công ty Cổ phần bảo hiểm OPES (“Chúng tôi”) luôn tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết xử lý và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập từ bạn một cách an toàn và có trách nhiệm.

Thông báo này (cùng với bất kỳ tài liệu nào khác được đề cập đến trong đó) sẽ giúp bạn hiểu về loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn và/hoặc bạn cung cấp cho Chúng tôi khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi tại địa chỉ https://opes.com.vn (Trang web) hoặc ứng dụng của OPES trên các nền tảng (Ứng dụng), lý do Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân và cách thức Chúng tôi sẽ ứng xử với các thông tin này . Vui lòng đọc kỹ thông báo này trước khi bạn sử dụng Trang web và /hoặc Ứng dụng của Chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với cách Chúng tôi dự định sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng không tiếp tục sử dụng Trang web/Ứng dụng.

I. Bên thu thập và kiểm soát dữ liệu

Theo mục đích của Luật An toàn thông tin mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua năm 2015, bao gồm các văn bản hướng dẫn, Bên thu thập và kiểm soát dữ liệu ở đây là Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES, một công ty đăng ký hoạt động tại Việt Nam, có trụ sở đăng ký tại số 05 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

II. Những thông tin được thu thập

Bạn không cần phải đăng ký để duyệt Trang web và Thông báo về quyền riêng tư này quy định cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bất kể bạn có đăng ký với chúng tôi hay không, khi bạn đang duyệt và sử dụng Trang web/ứng dụng của Chúng tôi nói chung.

Bạn có thể trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp thông tin cho chúng tôi thông qua các hành động sau:

 • Duyệt Trang web (ví dụ: địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt của bạn)
 • Nhập thông tin vào Trang web/Ứng dụng (ví dụ: bằng cách hoàn thành biểu mẫu yêu cầu liên hệ)
 • Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, e-mail hoặc bằng cách khác (chúng tôi có thể ghi âm và / hoặc giám sát các cuộc gọi để kiểm tra chất lượng, đào tạo nhân viên và để giúp chúng tôi phát hiện, ngăn chặn hoặc chống lại gian lận hoặc tội phạm khác)
 • Tải xuống, cài đặt và sử dụng Ứng dụng trên điện thoại thông minh (ví dụ: thông tin về điện thoại của bạn, vị trí của bạn và ảnh bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua ứng dụng)

Điều này bao gồm thông tin bạn cung cấp khi bạn duyệt Trang web/Ứng dụng, tham gia vào bất kỳ chức năng chia sẻ hoặc truyền thông xã hội nào trên Trang web/Ứng dụng hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác thông qua Trang web/Ứng dụng hoặc khi bạn báo cáo sự cố với Trang web/Ứng dụng hoặc thảo luận về việc đăng ký tiềm năng của bạn trên Trang web/Ứng dụng.

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn chia sẻ với chúng tôi khi thực hiện bất kỳ hoạt động nào được đề cập trong phần này.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này với mục đích:

 • Để cung cấp cho bạn thông tin và dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi
 • để kiểm tra hoặc xác nhận danh tính của bạn nếu bạn liên hệ với chúng tôi về việc bạn sử dụng Trang web/Ứng dụng hoặc để xác định, ngăn chặn, phát hiện hoặc giải quyết gian lận hoặc tội phạm khác
 • để đảm bảo rằng nội dung từ Trang web/Ứng dụng được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho thiết bị của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin từ cookie và các công nghệ tương tự để giúp chúng tôi thực hiện việc này
 • để tạo dữ liệu tổng hợp hoặc thống kê để sử dụng cho mục đích phân tích hoặc nghiên cứu nhằm hiểu và cải thiện dịch vụ khách hàng, trải nghiệm Trang web/Ứng dụng và sự quan tâm của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin ẩn danh, tổng hợp hoặc thống kê với các bên thứ ba cho các mục đích tương tự của họ
 • cung cấp cho bạn thông tin về Trang web/Ứng dụng của chúng tôi hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ mà chúng tôi cảm thấy rằng bạn có thể quan tâm, chỉ khi bạn đồng ý mới được liên hệ cho các mục đích đó
 • cho phép các bên thứ ba được chọn sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp dữ liệu của bạn cho các bên thứ ba cho mục đích này nếu bạn đã đồng ý một cách rõ ràng để chúng tôi làm như vậy

Ngoài ra, tùy thuộc vào cài đặt cookie của bạn và bất kỳ tùy chọn cài đặt nào được cung cấp trong Trang web, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin sau:

 • thông tin kỹ thuật, bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính của bạn hoặc thiết bị khác với Trang web, thông tin đăng nhập của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ, dữ liệu vị trí, loại và phiên bản các plugins của trình duyệt, tùy chọn ngôn ngữ, hệ điều hành
 • thông tin về lượt truy cập của bạn vào Trang web/Ứng dụng, bao gồm toàn bộ các URL bạn lựa chọn, các sản phẩm bạn đã xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi trang, lỗi tải xuống, thời lượng truy cập vào các trang nhất định, thông tin tương tác trang (chẳng hạn như cuộn, nhấp chuột và di chuột qua) và các phương pháp được sử dụng để duyệt khỏi trang và bất kỳ số điện thoại nào được sử dụng để gọi đến số dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi
 • chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn hoàn thành các bản khảo sát mà chúng tôi sử dụng cho mục đích nghiên cứu của riêng mình, mặc dù bạn không phải trả lời những yêu cầu này

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này:

 • để quản lý Trang web/Ứng dụng và cho các hoạt động nội bộ, bao gồm xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và mục đích khảo sát;
 • để cải thiện Trang web/Ứng dụng nhằm đảm bảo rằng nội dung được trình bày theo cách hiệu quả nhất

III. Bảo mật và chia sẻ thông tin

Chúng tôi rất xem trọng an ninh của dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng mọi nỗ lực để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn không bị lạm dụng, can thiệp, mất, truy cập trái phép, điều chỉnh hoặc tiết lộ. Các biện pháp của chúng tôi bao gồm triển khai các biện pháp kiểm soát truy cập phù hợp, đầu tư vào năng lực An toàn thông tin mới nhất để bảo vệ môi trường Công nghệ thông tin mà chúng tôi sử dụng, và bảo đảm chúng tôi mã hóa và ẩn danh dữ liệu cá nhân bất kỳ khi nào có thể.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chuyển giao và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba:

 • Để tuân thủ một nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Khi chúng tôi trên tinh thần thiện chí tin rằng đó là theo yêu cầu của pháp luật áp dụng hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Để phát hiện và xử lý hành vi gian lận, hoặc bất kỳ lỗ hổng kỹ thuật hoặc an ninh nào

Chúng tôi sẽ cập nhật Thông báo về Quyền riêng tư này khi cần thiết để phản ánh phản hồi của khách hàng và các thay đổi đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Khi chúng tôi đăng các thay đổi đối với thông báo này, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày “cập nhật mới nhất” ở phần đầu của Thông báo này.