logo
contact_ic
menu_ic
/images/claims_banner_flight.png
/images/opes_flight.png

BẢO HIỂM TRỄ CHUYẾN BAY

OPES - Bảo hiểm số cho trải nghiệm mới đem đến cho Khách hàng một trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm nhanh chóng đơn giản, hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn trên hành trình bồi thường:

/images/flight_claim_step_1.png

Bước 1

Thông báo bồi thường

plus_ac_ic

Trong vòng 24h kể từ thời điểm kết thúc chuyến bay, Quý khách sẽ nhận được Thông báo bồi thường của OPES.

Quý khách vui lòng đăng nhập trang chủ OPES, hoàn thiện yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

Quý khách cần cung cấp cho OPES một số hình ảnh/ thông tin bao gồm:

  • Cung cấp ảnh chụp Boarding pass/ Thẻ lên máy bay điện tử.
  • Cung cấp thông tin tài khoản thụ hưởng;

Trong vòng tối đa 12h làm việc kể từ thời điểm OPES nhận đầy đủ các thông tin trên, OPES sẽ hoàn thành thủ tục thanh toán tới tài khoản thụ hưởng.

Trong trường hợp sau 24h kể từ thời điểm kết thúc chuyến bay Quý khách chưa nhận được thông báo của OPES về việc chi trả bồi thường, vui lòng đăng nhập, tạo Yêu cầu bồi thường trên ứng dụng OPES và cung cấp cho chúng tôi các hình ảnh/ thông tin bao gồm:

  • Thông tin thời gian bay thực tế của Quý khách;
  • Ảnh chụp Boarding pass/ Thẻ lên máy bay điện tử;
  • Ảnh chụp tin nhắn/ email của Hãng bay về việc thay đổi giờ bay (nếu có);
  • Thông tin tài khoản thụ hưởng.

Ngay khi nhận thông tin của Quý khách, trong trường hợp cần làm rõ thêm về chuyến bay, giờ bay thực tế của Quý khách hoặc cần Quý khách hỗ trợ cung cấp thêm thông tin, OPES sẽ có hướng dẫn cụ thể gửi tới tin nhắn/ email mà Quý khách đã đăng ký khi mua bảo hiểm.

Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ thời điểm OPES nhận đầy đủ thông tin, OPES sẽ gửi tới Quý khách Thông báo bồi thường bảo hiểm.

Trong vòng tối đa 12h làm việc kể từ thời điểm OPES gửi Thông báo bồi thường tới Quý khách, OPES sẽ hoàn thành thủ tục thanh toán tới tài khoản thụ hưởng.

* Thời hạn tối đa để thực hiện yêu cầu trả tiền bồi thường bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc chuyến bay được bảo hiểm. Quá thời hạn nêu trên, OPES rất tiếc không thể hỗ trợ bồi thường với các rủi ro liên quan đến chuyến bay của Quý khách.

logo_opes_app

Nhanh chóng. Bảo mật.
An toàn. Tiện lợi.

app
appapp